Shop

Showing 1–12 of 23 results

Sale New

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LeafStyle 2M size Dimmer (300W) Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LeafStyle 2M size Dimmer (300W)

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 2M

Sale New

Công tắc 1 chiều LeafStyle 1.5M Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 1 chiều LeafStyle 1.5M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 1.5M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 2M

Sale New

Công tắc 1 chiều LeafStyle 1M Philips

350.000 

CMS cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 1 chiều LeafStyle 1M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: size 1M

Sale New

Công tắc 1 chiều LeafStyle 3M Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 1 chiều LeafStyle 3M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 3M

Sale New

Công tắc 2 chiều LeafStyle 1.5M Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 1.5M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 1.5M

Sale New

Công tắc 2 chiều LeafStyle 1M Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 1M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: size 1M

Sale New

Công tắc 2 chiều LeafStyle 3M Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 3M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 3M

Sale New

Mặt 1 thiết bị LeafStyle Cover 1M + Grid Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Mặt 1 thiết bị LeafStyle Cover 1M + Grid

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 1M

cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Công tắc 2 chiều LeafStyle 3M

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 3M

Sale New

Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2M + Grid Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2M + Grid

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 2M

Sale New

Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2x1M + Grid Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2x1M + Grid

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 2x1M

Sale New

Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2x3M + Grid Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Mặt 2 thiết bị LeafStyle Cover 2x3M + Grid

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 2x3M

Sale New

Mặt 3 thiết bị LeafStyle Cover 3M + Grid Philips

350.000 

Minh Châu cung cấp sản phẩm công tắc, ổ cắm điện Philips hiện đại, thiết kế sang trọng, đạt tiêu chuẩn cao và dễ dàng lắp đặt. Công tắc, ổ cắm Philips đã khẳng định được vị thế hàng đầu thế giới của mình qua nhiều công trình trên thế giới và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Mã sản phẩm: Mặt 3 thiết bị LeafStyle Cover 3M + Grid

Màu sắc: Trắng, Đen

Kích thước: Size 3M